nəciblik

nəciblik
is.
1. Nəcabət, əsillilik, alicənablıq. . . Mən Bahadırın nəcibliyinə, kamalına ümid bağlayıb, yəqin edirdim, birlikdə çarə tapıla. N. N.. Musa yoldaşları arasında qorxmaz və cəsur olması ilə, nəcibliyi və mərdliyi ilə seçilirdi. Ə. Vəl..
2. məc. Zəriflik, incəlik, qəşənglik, gözəllik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ciblik — is. Cib tikməyə ayrılan parça. // Sif. mənasında. Ciblik parça …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nanəciblik — is. Namərdlik, şərəfsizlik, nankorluq, haqq say itirmə. Kasıblıq eyib deyil, nanəciblik eyibdir. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədnalıq — is. Alçaqlıq, rəzillik, nanəciblik; alçaq hərəkət. Gözlənməyən ədnalığın icadına ciddən; Himmət edən insanlarına şükr, xudaya! M. Ə. S.. Elmsiz ədnalığa uğratdılar; İsməti, insafı ayaqlatdılar. Ə. N.. Ədnalıq etmək – alçaqlıq etmək, nanəciblik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəcabət — ə. nəciblik, əsillik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəhamət — ə. 1) qoçaqlıq, igidlik, şücaət; 2) nəciblik ə. köklük, şişmanlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alicənablıq — is. Nəciblik, nəcabət, mərdlik, safqəlblilik, səxavət; alicənab hərəkət. Alicənablıq göstərmək. – Nazimənin qarşısında minnətdarlıqla göz yaşları tökən ana, indi alicənablıqla z. oğlunu ilk dəfə ona təqdim edir. . M. C.. <Şeyda:> Ah, bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədəsillik — is. Əsilsizlik, nanəciblik, nacinslik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • comərdlik — is. Mərdlik, nəciblik, alicənablıq. <Kərim baba:> Özümü itirdim. Lakin qorxmurdum, çünki bu igid heyvanın comərdliyindən əmin idim. A. Ş.. // Səxavətlilik, əliaçıqlıq; səxavət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gədalıq — is. 1. Əsil nəsəbi olmama, aşağı təbəqədən olma. Əl versə gədayə padişahlıq; Sanman ki, qılır dəxi gədalıq. F.. // Nökərlik. Dərgəhində müttəsil fəxrim gədalıqdır mənim. S. Ə. Ş.. 2. məc. Alçaqlıq, nanəciblik. Vəfalı qulunam, sana nökərəm;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gədəlik — is. 1. Nökərçilik, nökərlik. Sən bu qədər də kövrəkləşmə, Ələmdar, – deyə Müqim bəy dəsmalını çıxarıb gədəliyə götürdüyü Leyləyin gözlərini sildi. S. R.. 2. məc. Alçaqlıq, nanəciblik. 3. məc. Görməmişlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”